May 19, 2024

popdog click สูตรหวยยี่กี lottovip ตัวเดียว

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยผลการศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจของ SME โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดสำคัญคืออัตราการเติบโตของธุรกิจเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า ในปี 2567 มีธุรกิจของ SME ทั้งกลุ่มที่เป็นดาวรุ่ง และกลุ่มธุรกิจที่ต้องเฝ้าระวัง กลุ่มธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งต่อเนื่องสองปีซ้อน ได้แก่ 1. ธุรกิจขายของชำ หรือ...