May 19, 2024

ผลบอลเบลารุสเมื่อคืนวิธี กู้ รูป ใน ไอ โฟน -วอลเลย์บอล ไต้หวัน …

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่าขณะนี้ไทยใช้ไฟฟ้ากันมากจนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และที่มีสัญญานำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว ระยะยาว (แอลเอ็นจี ลอง เทอม)ไม่พอผลิตแล้วรัฐบาลพยายามใช้โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่พอ จึงต้องเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากเข้ามาใหม่ แต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการก่อสร้างซึ่งเหตุการณ์เฉพาะหน้านี้ไทยจำเป็นต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวแบบระยะสั้น (แอลเอ็นจี สปอต) ที่ราคาแพงมาก มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย มากกว่า7บาทต่อหน่วย เป็นสาเหตุหลักทำให้ไฟฟ้าบ้านเราแพง...