May 19, 2024

ผลตารางพรีเมียร์ลีก -สอบ กพ 65 วันไหน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (ฟาร์ม เอาต์เล็ท) ให้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านราคาตกต่ำ หรือผลผลิตล้นตลาด โดยจะนำผู้ประกอบการฟาร์ม เอาต์เล็ท ที่ประสบความสำเร็จ สถาบันการศึกษา และเครือข่าย...