May 19, 2024

ผล หวย หุ้น เปิด บ่าย

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ผู้แทนการรถไฟฯ ได้เข้าร่วมบรรยายความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการรองรับ และเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ “รถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” ณ ห้องเชียงรายแกรนด์บอลรูม โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) เป็นประธานเปิดงาน และมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมบรรยายพิเศษในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย ภายในงานสัมมนาดังกล่าว มีการจัดนิทรรศการนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ระยะ 20 ปีประกอบด้วย การพัฒนารถไฟทางคู่ การพัฒนาทางรถไฟสายใหม่ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง พร้อมทั้งนำเสนอสถานะความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ รวมทั้งเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมโยธาธิการ และผังเมือง สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) การท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย การท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและเชียงของ และสถานีขนส่งสินค้า 4 (เชียงของ) นอกจากนี้ยังมีประชาชนเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ให้ความชื่นชม ให้กำลังใจและสนับสนุนให้โครงการฯ เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยประชาชนพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความราบรื่น และสามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการได้ตามเป้าหมายที่ รฟท. กำหนดไว้ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 71 ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้เร็วกว่า 1-1.30 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ นับเป็นเส้นทางรถไฟแห่งอนาคตที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางรถไฟที่มีทัศนียภาพสวยงามของธรรมชาติตลอดทาง ซึ่งจะสามารถสร้างความประทับใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีรวมทั้งจะรองรับรองการเดินทาง และขนส่งสินค้าเชื่อมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง นายเอกรัช กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีระยะทาง 323.10 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 85,345 ล้านบาท ผู้รับจ้างได้เริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ม.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 71...